KLIENDIREGISTER

Kliendiregistrisse kuuluvad firmad võivad samaaegselt esineda mitmes kliendigrupis. Loodud on ka põhjalik sihtgruppide moodustamise tööriist, mis võimaldav teha väljavõtteid soovitud andmetest. Näiteks kõikide kuldklientide e-mailid või postiaadressid jõulukaartide saatmiseks. 

 

KLIENDIKONTAKTI LOOMINE JA SALVESTAMINE

 • Võimalus kiirelt luua kliendikontakt
 • Kontaktisiku valimine
 • Järeltegevuste märkimine
 • Kliendikontakti liigi määramise võimalus
 • Ajakulu arvestus

 

KONTAKTIDE HALDAMINE

 • Päeva tegevuskava ja kalendriplaan
 • Kontakti liigi väljavõte (kõik tänased telefonikõned, tänased kohtumised jne)
 • Kontaktsikute lisamine

KIRJAVAHETUS

Enamik kliendisuhtlusest toimub e-maili teel. Majandustarkvara.com pakub võimalust suhtlus otse Outlook'ist salvestada kliendikaardile. Ühtlasi jõuavad kliendikaardile ka kõik kodulehelt täidetud infopäringud ja reklamatsioonid. Salvestatavale e-Kirjale lisatakse staatus ning kontaktisik, mille tulemuseks on ülevaade kõikidest e-kirjadest ja päringutest, mis vajaksid vastamist.

 • E-kirjad jõuavad Outlookist kliendikaardile
 • Ülevaade vastamata päringutest, reklamatsioonidest, tellimustest jne
 • Ülevaade kõikidest kliendile saadetud vastustest ning saamata jäänud tagasisidest
 • Kontakti automaatne soovitus peale kliendipoolset "vaikust"

 

MÜÜGITEGEVUSTE ARUANDLUS

 • Unustusse vajunud kliendid, kellega pole toimunud aktiivseid tegevusi. Väljavõte 1 kuu jooksul, kvartali jooksul, poolaasta jooksul, aasta jooksul. Võimalik filtreerida konkreetne kliendigrupp.
 • Kontaktide ja müügiarvete suhe
 • Klientidele kulutatud aeg
 • Turunduskulutuste ülevaade klientide kaupa
 • Tegemata müügitegevused, vastamata hinnapäringud
 • Reklamatsioonide põhjused, reklamatsioonid müügiisikute kaupa