Müügiaruanded

 • Müük klientide kaupa
 • Müük tootegruppide kaupa
 • Müük kaupade/teenuste kaupa
 • Müük arve koostajate kaupa
 • Müük dokumentide (müügiarvete) kaupa

Kõikidele aruannetele ja analüüsivahenditele rakenduvad mitmesugused filtrid, mis võimaldavad soovitud andmeid paremini leida ning töödelda.
 

Kliendihalduse aruanded

 • Tegevused klientide kaupa
 • Tegevuste ajakulu klientide kaupa müügiinimeste lõikes
 • Kliendid, kellega pole tegeldud 1 kuu / 2 kuud / 3 kuud / rohkem
 • Vastamata jäänud hinnapäringud ja tegemata tegevused
 • Sihtgruppide väljavõtted (e-mailid, aadressid, mobiiltelefonide nr'd)
 • Kontaktide TOP müügimeeste kaupa

Ostuaruanded

 • Ostetud kaubad hankijate kaupa
 • Klientide tellitud kaubad
 • Täitmata jäänud tellimused valitud perioodis
 • Ostetud kaubad hankijate kaupa
 • Ostuaruanne ostuarvete kaupa
 • Ostuarved ladude kaupa

Laoseisu aruanded

 • Laoseis laohinnas tootegruppide kaupa (kaalutud keskmine / FIFO)
 • Laoseisud kaupade kaupa
 • Laoseisud kaupade kaupa koos käibekiirusega
 • Kaupade aruanne, mida pole müüdud viimased 1 kuu, 2 kuud, 3 kuud, 6 kuud
 • Kaupade aruanne, mille laoseis on läinud miinusesse 1 korda, 5 korda, 10 korda kuus
 • Ostu vajadus hankijate kaupa arvestades keskmist toote läbimüüki valitud perioodis
 • Ladude omavahelise käibe aruanne

Võlglaste aruanded

 • Võlglaste aruanne valikuga (1-3 päeva, 4-10 päeva, 11-30 päeva, rohkem kui 30 päeva üle tähtaja)
 • Kommenteerimise võimalus otse võlglaste aruandel
 • Laekumata arvete vormistamine saldoteatiseks
 • Võlateatise saatmine
 • Viivisearvestus (versioonides alates 01.06.2009)
 • Võlglastele meeldetuletusega E-kordusarve saatmine

Kassaaruanne, kassaraamat

 • Kassa sissetulek päeva lõpuks
 • Kaardimakseid päeva lõpuks
 • Kassa korrigeerimine ja jääk

Kõiki aruandeid on võimalik erinevatel viisidel sorteerida ning filtreerida. Samuti on võimalik kõiki aruandeid eksportida Exclisse.