Pank ja laekumised

Klientide poolt tehtavad maksed laekuvad tihti (B2B ettevõtetel enamasti) panka. Majandustarkvara.com võimaldab laekumisi otse pangast importida ning siduda need esitatud müügiarvetega. Pangafaili import toimub .csv formaadis ning sobival kujul väljastab seda Swedbank, SEB Pank, Sampo Pank, Nordea Pank ja Marfin Pank.

€0.00

LAEKUMISTE AUTOMAATNE MÄRKIMINE

Klientide poolt tehtavad maksed laekuvad tihti (B2B ettevõtetel enamasti) panka. Majandustarkvara.com võimaldab laekumisi otse pangast importida ning siduda need esitatud müügiarvetega. Pangafaili import toimub .csv formaadis ning sobival kujul väljastab seda Swedbank, SEB Pank, Sampo Pank, Nordea Pank ja Marfin Pank.

Pangafaili impordi tulemusena tekivad korrektsed seosed müügiarvetega ning saldod klientide kaupa.

Laekumisi seotakse müügiarvetega järgmiste seoste alusel: 

  • Klient on lisanud viitenumbri (viitenumber genereeritakse müügiarvel Majandustarkvara.com keskkonnas automaatselt); 

  • Klient on lisanud maksekorralduse selgitusse arve numbri;

  • Maksja nimi ja arve saaja nimi on samad ning müügiarve summa klapib maksekorralduse summaga

Laekumised, mis jäid müügiarvetega seostamata, võib ühendada hiljem käsitsi. See toimub juhul, kui ülalpool kirjeldatud seoseid ei leitud.

SULARAHA JA KASSA

Sularahalaekumised ehk kassa sissetulekud fikseeritakse müügiarvel makseviisi valikuga. Majandustarkvaras arvestatakse arve automaatselt laekunuks. Kassa sissetulek registreeritakse eraldi aruandesse, milleks Majandustarkvaras on "Kassaaruanne".

MAKSEKAARDID

Kaardimaksed fikseeritakse samuti müügiarvel makseviisi valikuga ning loetakse müügiarve automaatselt tasutuks. Kaardimaksed jõuavad samuti kassaaruandesse eraldi alajaotusesse.

 KASSAARUANNE, RAPORTID

Raamatupidajal on hea ülevade kõikidest laekumistest makseviiside kaupa. Kassaaruanne on mitmeti filtreeritav ning vajalikud andmed leiab hõlpsalt. Pangalaekumiste kohta on samuti eraldi aruanne "müük ja laekumine klientide kaupa". Ühtlasi võib raamatupidaja väljastada võlglaste aruannet ning saldoteatisi. Täpsem kirjeldus on Majandustarkvara.com kodulehel alajaotuses "Aruandlus".