Kliendihaldus ehk CRM
Back
Moodulid ja võimalused
Published 1603885596
Share Post

KLIENDIREGISTER

Kliendiregistrisse kuuluvad firmad võivad samaaegselt esineda mitmes kliendigrupis. Loodud on ka põhjalik sihtgruppide moodustamise tööriist, mis võimaldav teha väljavõtteid soovitud andmetest. Näiteks kõikide kuldklientide e-mailid või postiaadressid jõulukaartide saatmiseks. 

KLIENDIKONTAKTI LOOMINE JA SALVESTAMINE

 • Võimalus kiirelt luua kliendikontakt

 • Kontaktisiku valimine

 • Järeltegevuste märkimine

 • Kliendikontakti liigi määramise võimalus

 • Ajakulu arvestus

KONTAKTIDE HALDAMINE

 • Päeva tegevuskava ja kalendriplaan

 • Kontakti liigi väljavõte (kõik tänased telefonikõned, tänased kohtumised jne)

 • Kontaktsikute lisamine

KIRJAVAHETUS

Enamik kliendisuhtlusest toimub e-maili teel. Majandustarkvara.com pakub võimalust suhtlus otse Outlook'ist salvestada kliendikaardile. Ühtlasi jõuavad kliendikaardile ka kõik kodulehelt täidetud infopäringud ja reklamatsioonid. Salvestatavale e-Kirjale lisatakse staatus ning kontaktisik, mille tulemuseks on ülevaade kõikidest e-kirjadest ja päringutest, mis vajaksid vastamist.

 • E-kirjad jõuavad Outlookist kliendikaardile

 • Ülevaade vastamata päringutest, reklamatsioonidest, tellimustest jne

 • Ülevaade kõikidest kliendile saadetud vastustest ning saamata jäänud tagasisidest

 • Kontakti automaatne soovitus peale kliendipoolset "vaikust"

MÜÜGITEGEVUSTE ARUANDLUS

 • Unustusse vajunud kliendid, kellega pole toimunud aktiivseid tegevusi. Väljavõte 1 kuu jooksul, kvartali jooksul, poolaasta jooksul, aasta jooksul. Võimalik filtreerida konkreetne kliendigrupp.

 • Kontaktide ja müügiarvete suhe

 • Klientidele kulutatud aeg

 • Turunduskulutuste ülevaade klientide kaupa

 • Tegemata müügitegevused, vastamata hinnapäringud

 • Reklamatsioonide põhjused, reklamatsioonid müügiisikute kaupa