Kliendihaldus ehk CRM

Kliendiregistrisse kuuluvad firmad võivad samaaegselt esineda mitmes kliendigrupis. Loodud on ka põhjalik sihtgruppide moodustamise tööriist, mis võimaldav teha väljavõtteid soovitud andmetest. Näiteks kõikide kuldklientide e-mailid või postiaadressid jõulukaartide saatmiseks.

€0.00

KLIENDIREGISTER

Kliendiregistrisse kuuluvad firmad võivad samaaegselt esineda mitmes kliendigrupis. Loodud on ka põhjalik sihtgruppide moodustamise tööriist, mis võimaldav teha väljavõtteid soovitud andmetest. Näiteks kõikide kuldklientide e-mailid või postiaadressid jõulukaartide saatmiseks. 

KLIENDIKONTAKTI LOOMINE JA SALVESTAMINE

 • Võimalus kiirelt luua kliendikontakt

 • Kontaktisiku valimine

 • Järeltegevuste märkimine

 • Kliendikontakti liigi määramise võimalus

 • Ajakulu arvestus

KONTAKTIDE HALDAMINE

 • Päeva tegevuskava ja kalendriplaan

 • Kontakti liigi väljavõte (kõik tänased telefonikõned, tänased kohtumised jne)

 • Kontaktsikute lisamine

KIRJAVAHETUS

Enamik kliendisuhtlusest toimub e-maili teel. Majandustarkvara.com pakub võimalust suhtlus otse Outlook'ist salvestada kliendikaardile. Ühtlasi jõuavad kliendikaardile ka kõik kodulehelt täidetud infopäringud ja reklamatsioonid. Salvestatavale e-Kirjale lisatakse staatus ning kontaktisik, mille tulemuseks on ülevaade kõikidest e-kirjadest ja päringutest, mis vajaksid vastamist.

 • E-kirjad jõuavad Outlookist kliendikaardile

 • Ülevaade vastamata päringutest, reklamatsioonidest, tellimustest jne

 • Ülevaade kõikidest kliendile saadetud vastustest ning saamata jäänud tagasisidest

 • Kontakti automaatne soovitus peale kliendipoolset "vaikust"

MÜÜGITEGEVUSTE ARUANDLUS

 • Unustusse vajunud kliendid, kellega pole toimunud aktiivseid tegevusi. Väljavõte 1 kuu jooksul, kvartali jooksul, poolaasta jooksul, aasta jooksul. Võimalik filtreerida konkreetne kliendigrupp.

 • Kontaktide ja müügiarvete suhe

 • Klientidele kulutatud aeg

 • Turunduskulutuste ülevaade klientide kaupa

 • Tegemata müügitegevused, vastamata hinnapäringud

 • Reklamatsioonide põhjused, reklamatsioonid müügiisikute kaupa